Персоната – ролята, която не искаме да играем

Galia Kabadzhova психология Leave a Comment

Follow me

Още в ранното ни детство сме принудени, поради очакванията на околните към нас, да изградим определени стереотипи на мислене и поведение. Всички се раждаме в определена културна, семейна или религиозна среда, която изисква от нас спазването на определени норми. За да бъдем приети,  ние започваме постепенно да изграждаме различни маски и роли, които ни помагат, от една страна, да се интегрираме в общността и семейството и да предпазим деликатното и лесно ранимо его.

Без да забелязваме изграждаме една персона, която става неизменен спътник в живота ни

Дали обаче ще я превърнем в приятел или враг много зависи до каква степен сме изградили здраво и автономно его. Ако изискванията към нас са били прекалено големи, персоната започва постепенно да завзема цялата ни психика и същество. Неусетно потискаме и натикваме някъде дълбоко истинското си лице, от страх да не ни разкрият или да разберат какви сме, защото ние вече знаем какви трябва да бъдем и какво се изисква от нас. Така се идентифицираме с персоната и постепенно забравяме наистина кои сме. Персоната ни може да е свързана с родовата идентичност, с определен стадий на развитие, например юношество, със социален статус или професия. Независимо от това, тя невинаги изразява нашата идентичност и потребности.

В личния ни хороскоп, персоната се разкрива чрез знака на Асцендента,

изгряващите планети в първи дом и аспекти към Асцендента. Много често знакът, който е там (т.н. изгряващ знак) ни насочва към ролята и изискванията, които родителите са имали към нас. Когато се раждаме първата енергия, с която се конфронтираме е тази на знака на Асцендента. Този знак ни показва атмосферата на заобикалящия свят, отношението на хората, които са се грижили за нас, което несъзнателно оформя възприятията ни към заобикалящия ни свят.

В най-ранна възраст, когато Азът ни е много слабо развит и крехък, изграждаме своето поведение съвсем инстинктивно, следвайки настроенията на околните. Ако нашето поведение ги радва се опитваме да се държим продължително така, ако ли пък околните са сърдити – избягваме и поведението, което ги гневи. Така съвсем несъзнателно изграждаме своята маска – персона, за да можем да се приспособим към изискванията на света. Тази персона винаги ще действа подсъзнателно и ще ни служи като щит.

Моделите в семейството

Например, ако в едно Сатурново семейство децата се възпитават в духа на подчинение на авторитетните фигури, ако трябва да спазват неотклонно семейните и родови традиции без да се взема предвид желанието и съображенията им, често децата слагат маската на подчинено поведение и прикриват истинските си потребности. Ако пък семейството е подчертано Ураново (със силен акцент на планетата Уран), а детето, например, е силно чувствително, тогава емоционално дистанцираната семейна среда ще го принуди да потисне собствената си емоционална природа и да сложи маската на непукист в най-добрия случай, защото липсата на спокойна емоционална среда може да лиши младата душа от възможността да разпознава и откликва на собствените си копнежи.

Други показатели в хороскопа, които спомагат за оформянето на нашата персона са Юпитер – знакът, домът и аспектите му, както и знакът, домът и аспектите на Сатурн. Всички те съвкупно ни показват средата, в която сме се развивали и какви са били изискванията към нас. Морално-религиозните убеждения на средата, както и културните и обществени нагласи, сред които сме израствали. Юпитер и Сатурн са колективни планети. Те отразяват нормите, моралните и религиозните основи на едно общество.

Знакът на Асцендента може да ни покаже поведението, с което ние ще реагираме

и ще се приспособим към тези изисквания, което не означава, че нашият Аз (Слънцето) толерира тези изисквания. Ако човек се идентифицира с персоната, тогава е възможно да възникне психологически проблем или най-честото, което става е да се отключи невроза. Защото ние изпълняваме някаква роля и тази роля е уважавана в даденото общество – например, ние ставаме потомствени лекари или адвокати или сме на позиция, която ни дава власт, но нашата идентичност, нашето автентично Аз се бори точно срещу това статукво и търси независимост и свобода.

Ако  погледнем хороскоп, в който Слънцето е в опозиция или квадратура (твърди аспекти) на Сатурн, а изгряващият знак е Козирог, можем само да гадаем как би се чувствал човек, чиято дълбока същност и ядро са изтъкани от нишките на свободата и творческото съзидание, но навън в света се сблъсква с консервативността и ограниченията в мисленето на заобикалящата среда. Тук ще трябва да се гледа коя е по-силната планета в знак и ако Сатурн е по-силната и особено Юпитер, има реалната опасност човек да се стреми да реализира колективните очаквания и да потисне желанието на Аза – Слънце. В този случай рискуваме винаги да се чувстваме нещастни и нереализирани, въпреки външния ни успех.

Ето откъде и идват предразположенията към депресия и меланхолия от аспектите между Слънце/Сатурн или нереалистичната инфлация на егото, т.е. прекомерно високата ни самооценка и нездравословно самочувствие между аспектите Слънце/Юпитер, като свръхкомпенсация, за да прикрием нещастието си и празнотата. Това са негативните аспекти на Персоната.

Положителните са, че тя все пак ни социализира и улеснява общуването с околните

Когато има съгласуваност между личните и обществените потребности, Персоната способства нашето социално и професионално развитие, предпазва ни като щит от негативните тенденции.

Ненапразно знакът на Асцендента и органът от физиологичното ни тяло, който той управлява, реагира при стресови ситуации.

Когато съответният орган е поразен или боледува, причините трябва да се търсят в конфликта между личното желание и колективните изисквания. Човек се опитва да свали или отхвърли маската, защото подсъзнателно усеща, че му е непотребна или по-лошо – че го задушава. Често това ще се случи на транзит, засягащ Асцендента, особено от планетите Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. 

През живота си може да сменим много персони (маски). Едни се изхабяват и на тяхно място слагаме други. В общуването си с околните никога не се показваме такива, каквито сме в действителност. Ако се разкрием изцяло може да бъдем дълбоко наранени, особено ако личната ни ценностна система и житейска философия не отговарят на стандартите и нормите на обществото. Колективните норми често не съвпадат с потребностите на отделния индивид. Маската, която слагаме служи като защитен механизъм, който ни предпазва.

извадка от

“Хороскопът – мистичното пътуване на модерния герой”

Leave a Reply