Възползвайте се от уменията на нашите консултанти, които ще Ви съдействат и подкрепят чрез различни техники и инструменти за вашето професионално развитие.

Галина Кабаджова

Позитивен психотерапевт, консултант

Галина Кабаджова е доктор по психология и сертифициран позитивен психотерапевт. Тя е съосновател на Analysing Minds.
Нейната частна практика се фокусира върху индивидуална и фамилна терапия. Има предпочитания за работа с юноши, подрастващи, групи и криминално проявени лица. Галина Кабаджова е практикуващ хипнотерапевт и профайлър.
През своята кариера тя балансира своята професионална практика с доброволчески инициативи.
Последните няколко години е била част от различни Европейски проекти, фокусирани върху младежката безработица и зависимостите. В своята работа, Галина се стреми да подкрепя индивида, двойките, семействата и групите с цел да се намери по – значим и удовлетворяващ начин на живот. Тя специализира в работа с хора, преминаващи през проблеми във връзката и семейни такива, тревожност, депресия, стрес, промяна в начина на живот, траур и загуба, зависимости.

За контакти с Галина: g.kabadzhova@analysingminds.com
GSM: 0889/126971

 

Евгения Йорданова-Христова

Сертифициран психотерапевт

Евгения Йорданова-Христова е сертифициран психотерапевт към Дружество по позитивна психотерапия за България и WAPP – Световна асоциация по позитивна психотерапия от 2008 год. В последствие е вписана в регистъра на българските психотерапевти. Член е на Българската асоциация по психотерапия, Дружество по позитивна психотерапия и World Association for Positive Psychotherapy – Германия. Евгения Йорданова-Христова е базов треньор на обучаващи се в метода на позитивната психотерапия.   Има специализации в сферата на конфликтоцентрирана индивидуална терапия, игрова- и арттерапия, психодрама, психосоматика, клиничен опит в психопатология, жертви на насилие, работа с осиновители, приемни родители и техните семейства, фамилна терапия и групова динамика.

Частната й практика е насочена към:              

Индивидуално консултиране и психотерапия за възрастни, преживяващи психологически и емоционални проблеми (депресия, тревожност, синдром на професионална умора (burnout), емоционална нестабилност, злоупотреба с вещества, проблематични взаимоотношения, травма, раздяла, загуба и др.);

Индивидуално консултиране и психотерапия за деца и юноши със смущения в емоционалното развитие (тревожност, агресивност, проблеми в общуването, приемане позицията на „жертва”, противообществени прояви, хиперактивност и дефицит на внимание, злоупотреба с вещества, рисково поведение и др.) и техните семейства;

Фамилна и партньорска психотерапия;
Кризисна интервенция;

 Групов тренинг и обучение по позитивна психотерапия.                                                                                                                                                                 
За контакти: GSM 0887359020; email: evgeniya.yordanova@gmail.com