Нашите продукти

Анализ

Нашите продукти са конструирани на базата на изследванията на човешкото поведение в различна социална среда.

Оценка

Изградане на подробен профил и идентификация на определени поведенчески модели.

Решение

Поведенческият анализ дава възможност да се изградят подходящи стратегии за решаване на проблема.

Placeholder

Личен профил

Личният профил, изграден за Вас / или Вашата компания / ще ви помогне не само да разбирате себе си и вашето поведение по-добре, но също така да се разбирате и общувате по-добре с другите.

Акценти

  • Личност и поведение
  • Мотивация
  • Как чувствате
Вижте още!

Партньорски профил

Да живееш с други хора е ключова част за изграждането на здрава връзка. Винаги отнема време, за да осъзнаем, че взаимодействието с другите ни провокира да открием своята уникалност. Когато общуваме с хората около нас, ние също разбираме кои са нашите убеждения и идеали.

Акценти

  • Ценностна система
  • Интереси
  • Мотивация
Вижте още!
Placeholder
Placeholder

КАРИЕРЕН ПРОФИЛ

Профилът, който изготвяме за Вас ще Ви помогне в избора на подходящи учебни предмети или специалности за образование, за да напредвате в кариерата си или да придобиете нови умения.

Акценти

  • Силни и слаби страни
  • Поведенчески умения
  • Стил на комуникация
Вижте още!

Нашите предложения:

БАЗОВ
BGN49.95 BGN
Психологически профил
Ще получите профила си до 20 работни дни след поръчване.
Картина на вашата вътрешна същност
Вашите лични предпочитания и интереси
Личност и поведение
Как взимате решения
Как чувствате
Бътрешни конфликти
Вашите вътрешни способности
Мотивация
и още...
Поръчай сега!

КАРИЕРЕН
BGN119.95
Психологически профил
Ще получите профила си до 20 работни дни след поръчване.
Какъв личностен типаж сте
Как преработвате информация
Как взимате решения
Подходящи професионални сфери за развитие
Интереси
Потребности
Ценностна система
Мотивация
и още...
Поръчай сега!

ПРЕМИУМ
BGN249.95
Психологически профил
Ще получите профила си до 20 работни дни след поръчване.
Какъв тип човек сте
Личност и поведение
Вашите индивидуални предпочитания
Интереси
Потребности
Ценностна система
Мотивация
Препоръки за личностно развитие
и още ...
Поръчай сега!

ПАРТНЬОРСКИ
BGN149.95 BGN
Психологически профил
Ще получите профила си до 20 работни дни след поръчване.
Личностен профил на вас и вашият партньор
Интереси
Потребности
Ценностна система
Сравнение на вашите първични способности
Сравнение на вашите вторични способности
Как вие и партньорът ви реагирате на конфликти
и още...
Поръчай сега!