Психосоматика – обучение

Обучение по Психосоматика или психоаналитичния корен на болестта.

Връзката психика – тяло  и как да разчитаме сигналите, които тялото ни изпраща.

 AnalysingMinds организира работен тренинг – обучение в 2 части за същността на психосоматиката, сигналите, които тялото ни изпраща и коренът на болестта.

AnalysingMinds е платформа концентрирана в изследването на съзнанието, способностите на мозъка, човешкото поведение и психосоматичната динамика на човешкото тяло. Нашата мисия е да подпомогнем преоткриването, комуникацията и прилагането на психологическия опит в полза на обществото, с цел подобряване живота на хората.

Тренингът е подходящ за: психолози, студенти, медицински работници, лекари, хомеопати, социални работници, медицински лица, фармацевти, психотерапевти, психиатри, както и обучаващи се в тези направления и др.

Описание на Обучението:

Обучението ще се проведе в рамките на 1 уикенд от 10 до 16 часа. Всеки модул ще се води от обучени специалисти в областта. Обучението включва кратка лекционна част към всеки модул, работни материали, примери от практиката и работа в малки групи с цел изграждане на умения.

Програма:

Част 1: Въведение и основи

Модул 1: Въведение в обучението – основи, същност и история на психосоматиката; психосоматиката в различните школи

Модул 2: Връзка Психика – Тяло/ Логика – Инстинкт

Модул 3: Емоциите и тяхната връзка с психосоматиката

Модул 4: Психосоматика през личния опит и спецификите на характера

Модул 5: Тревожност, депресивни симптоми, хипохондрия

Участниците в групата ще имат възможност да получат психотерапевтични насоки за конкретни заболявания, както и възможните за тях причини.

Преминалите първите две части от обучението ще бъдат допуснати до допълнителен модул „Методи за работа при психосоматични заболявания“, в който освен методи за работа ще разгледаме и ключовите въпроси, които всяка болест ни задава с появата си, както и етичният кодекс за консултиране.

Местата са ограничени и изцяло съобразени с епидемиологичната обстановка. Обученията се провеждат при група от 5-7 човека. 

След преминато обучение всеки участник ще получи:

– Сертификат за преминато обучение от AnalysingMinds

– Възможност за включване в супервизионна група

– Умения за разчитане на сигналите на тялото и посланията, които болестите носят

При повече желаещи ще се сформират 2 групи

За повече инфомрация:

GSM+359/889126971

E-mail: admin@analysingminds.com

AnalysingMinds организира и фирмени обучения. За повече инфомрация: +359889126971

www.analysingminds.com