Analysing Minds Co.е концентриран в изследването на съзнанието, способностите на мозъка и човешкото поведение. Нашата мисия е да подпомогнем преоткриването, комуникацията и прилагането на психологическия опит в полза на обществото, с цел подобряване живота на хората. Ние вярваме, че колкото по- добре познаваш себе си, толкова по-успешни решения ще взимаш в живота си. Нашата цел е да помогнем на всеки индивид и общност, да открият онази вътрешна сила, която дава възможност на всички нас да процъфтяваме.

Ние целим да повишим благосъстоянието на човека и представянето му в живота на организацията и работното място, чрез насърчаване на лично и организационно профилиране. Ние вярваме, че нашият живот символизира пътуването на героя. Това е психологическа метафора за съзряването на нашето съзнание. Това е една от най – старите приказки в света –  легендата за обикновеното момче, което се стреми да се превърне в герой. Сценарият е подобен навсякъде по света, независимо от култура, раса или религия. И той не е въображаем или фиктивен, а се основава на дълбоко архетипно ниво в колективното подсъзнавано.