от живота.

Ние целим да повишим благосъстоянието на човека и представянето му в живота на организацията и работното място, чрез насърчаване на лично и организационно профилиране. Ние вярваме, че нашият живот символизира пътуването на героя. Това е психологическа метафора за съзряването на нашето съзнание. Това е една от най – старите приказки в света – легендата за обикновеното момче, което се стреми да се превърне в герой. Сценарият е подобен навсякъде по света, независимо от култура, раса или религия. И той не е въображаем или фиктивен, а се основава на дълбоко архетипно ниво в колективното подсъзнавано.

НАШИТЕ УСЛУГИ

Индивидуални профили

Профилиране на екипа:
Индивидуални профили за членовете на екипа
Отчет за екипа
Семинари
Практикуми

Свържете се с нашия екип от експерти, за да получите повече информация за нас и нашите продукти.

Е-мейл: admin@analysingminds.com