Reports

How It Works

  • Select Your Report

    Choose which of our value AM packages is best for you.

  • Creat Your AM Account

    Your account guarantee you full confidentiality of your data and support of AM Team.

  • Complete Your Order

    After your purchasing report, you will receive our instructions about how to proceed.

Basic Report Sample

This template is meant to show you what you will receive after purchasing Your Basic profile.
See more

Relationship Report Sample

This template is meant to show you what you will receive after purchasing Your Relationship
profile.
See more

Job Report Sample

This template is meant to show you what you will receive after purchasing Your Personal Job
Profile. See more

Premium Report Sample

This template is meant to show you what you will receive after purchasing Your Full Personality
Diary. See more

Select Your Report

БАЗОВ
лв.49.95
Психологически профил
Ще получите профила си до 20 работни дни след поръчване.
Картина на вашата вътрешна същност
Вашите лични предпочитания и интереси
Личност и поведение
Как взимате решения
Как чувствате
Бътрешни конфликти
Вашите вътрешни способности
и още...
Поръчай сега!

ПАРТНЬОРСКИ
лв.149.95
Психологически профил
Ще получите профила си до 20 работни дни след поръчване.
Личностен профил на вас и вашият партньор
Интереси
Потребности
Ценностна система
Сравнение на вашите първични способности
Сравнение на вашите вторични способности
Как вие и партньорът ви реагирате на конфликти
и още...
Поръчай сега!

КАРИЕРЕН
лв.119.95
Психологически профил
Ще получите профила си до 20 работни дни след поръчване.
Какъв личностен типаж сте
Как преработвате информация
Как взимате решения
Подходящи професионални сфери за развитие
Интереси
Потребности
Ценностна система
Мотивация
и още...
Поръчай сега!

ПРЕМИУМ
лв.249.95
Психологически профил
Ще получите профила си до 20 работни дни след поръчване.
Какъв тип човек сте
Личност и поведение
Вашите индивидуални предпочитания
Интереси
Потребности
Ценностна система
Мотивация
Препоръки за личностно развитие
и още ...
Поръчай сега!

For any questions regarding our pricing plans above, don’t hesitate to contact us!