Открийте Вашите умения

  • Открийте кои са най-подходящите професии за Вас
  • Открийте Вашите силни и слаби страни
  • Открийте Вашите поведенчески умения
  • Разберете Вашият стил на комуникация
  • Изберете Вашата професия, така, че да е в синхрон с Вашата личност
  • Повишете Вашата осъзнатост в процеса на учене, за да се възползвате максимално от професионалното Ви образование

Екипът ни насърчава личното себепознание и разгръщането на потенциала на всеки човек, за това Ви предлагаме личен профил и списък с професии, които са подходящи за Вас. Профилът, който изготвяме за Вас ще Ви помогне в избора на подходящи учебни предмети или специалности за образование, за да напредвате в кариерата си или да придобиете нови умения.

Вижте какво може да включва кариерният профил:
Вашият Профил!

За пълна и лична оценка на възможностите за професионално развитие, трябва да се посъветвате с консултант по кариерно ориентиране, който ще Ви препоръчаме.

Свържете се с нас!