Чудили ли сте се някога дали сте наясно със себе си? Знаете ли кой сте в действителност? Имате ли ясна представа кои са вашите вътрешни ценности, вярвания и нагласи?

Често прекарваме живота си в обвинения към другите хора, общността, обстоятелствата, съдба и пр. Живеем в бягство, защото това е по-лесният начин да преодоляваме препятствията или стреса, не изисква усилия, а и оставаме невинни във всяка една ситуация. Опитваме се да полагаме минимални усилия, за да си гарантираме минимален комфорт. Но точно тук идва въпросът – ТОВА ЛИ Е МОЯТА РЕАЛНОСТ?

Да познаваш себе си, да си наясно със себе си е първата значима стъпка в това да разбереш кой си като човек.

Когато започнем да опознаваме себе си, можем да открием много по-значим ресурс, отколкото сме предполагали, че ни е заложен. И не само. Постепенно в процеса на опознаването ни като автентични личности, ще започнем да надхвърляме страховете и ограниченията, които сами сме си поставяли. 

Вижте какво може да включва личният профил:
Вашият Профил!