Трите основни типа отчуждаващи родители и техните характеристики

София Йорданова Happiness, Relationship, взаимоотношения, психология Leave a Comment

София Йорданова

! Не всеки отчуждаващ родител осъзнава напълно действията си и последиците от тях.

! Родителите трябва да работят в екип в името на благосъстоянието на общото им дете и да осъзнават, че то има нужда от активното участие  и на двамата.

! Независимо дали спадате към случайния, активния или обсебващия тип отчуждаващ родител, това поведение никога не е приемливо и води до увреждане психиката на вашето дете. Ако Вие сте таргетираният родител, потърсете помощ за Вас и Вашето дете възможно най- бързо. Колкото по-навременно се обърнете към специалист, толкова вероятността детето Ви да бъде жертва на отчуждаване е по-малка.

 1. Случайният отчуждител

„Кажи на баща си, че той изкарва повече пари от мен и той да ти купи компютър.“

Голяма част от разведените родители влизат в ролята на отчуждаващия родител без изобщо да осъзнават този факт. Това най- често се случва казвайки нещо спонтанно и непремислено, което обаче може да бъде възприето от детето като „той/тя е лошият“. Въпреки това те показват емоционална стабилност и осъзнават нуждата на детето да общува с другия родител. Те рядко се обръщат към съда поради проблеми с личния режим или други проблеми, засягащи детето им, дори окуражават детето да поддържа активна връзка с бившия им партньор и неговото семейство. Конфликтите не са изключени, но те са рядкост и засягат теми, които са били проблемни преди раздялата. Това, което детето вижда и чува обикновено не води до неговото психическо увреждане, а ако има негативни емоции, то се чувства свободно да ги изрази и пред двамата си родители. Детето и родителите имат ясно обособени личностни характеристики, вярвания и чувства. Ако родителството не е споделено, детето не се асоциира с този, който упражнява родителските права.

 • Случайният отчуждител разделя нуждите на детето си от своите собствени нужди
 • Чувства увереност и сигурност когато детето е с другия родител и неговите близки
 • Уважава съдебните разпореждания, а когато се стигне до съд, държи на истинността на фактите
 • Разпознава гнева и болката си и се стреми да ги преодолее без да включва в процеса детето и неговата връзка в другия родител
 • Показва гъвкавост и желание за работа с другия родител, за да бъдат конфликтите преодолени
 • Чувства вина, когато действа по начин, който е наранил връзката на детето с другия родител
 • Дава възможност на другия родител да участва активно в класните и извънкласните дейности на детето
 • Не ограничава и осигурява пълен достъп на другия родител до информация, свързна с училището и здравното състояние на детето

Случайният отчуждител обикновено няма нужда от терапия, но информация относно родителското отчуждение би му била полезна. Важно е да осъзнава моментите, в които би могъл да каже или направи нещо, с което да подрони авторитета на бившия си партньор и с това да навреди както на детето, така и на другия родител. Този тип родител се фокусира върху това, което е най- добро за детето, без да изпитва вина, съжаление и да играе ролята на жертва.

 • Активният отчуждител

„Баща ти не ме уважава и никога не ни помага. Аз трябва да плащам за всичко, защото той ни изостави.“

Този тип родител разчита изцяло на съда, за да разреши неговите проблеми, без да направи опит за обсъждане  и намиране на решение с другия родител. Въпреки че, нуждата на детето и от двамата е осъзната, основен проблем на този родител е невъзможност да контролира фрустрацията и огорчението от нараненото си его. Когато нещо свързано със детето или бившия партньор отприщи неговите наранени чувства, активният отчуждител буквално се „активизира“, като с действия или думи започва да отчуждава детето. След като възвърне контрола над себе си, той обикновено започва да изпитва вина за стореното и изоставя тактиката си на отчуждител. Следва затишие, но това продължава само до момента, в който той пак изгуби контрол или нещо го предизвика.

 • Остри критики на другия родител пред детето и загуба на самоконтрол
 • След като се успокои, активният отчуждител осъзнава, че е сгрешил. Обикновено се опитва да поправи нанесената вреда върху детето. Докато прави това, този тип родител може да бъде много подкрепящ и обгрижващ
 • Подобно на случайния отчуждител, активния прави раграничение между своите и тези на детето чувства, както и нуждата на детето от двамата родители
 • Активният отчуждител позволява на детето да има различни от неговите чувства и вярвания. По време на гневните му изблици обаче, различието може да стане много размито докато родителят не се успокои и възвърне контрола си. В повечето случаи, по-големите деца имат вече изградено собствено мнение за двамата родители, базирано на техния собствен опит. По- малките и по-доверчивите са най-объркани и уязвими под натиска на манипулациите. Оттам и вредата за тях е най- сериозна.

Активният отчуждител уважава разпоредбите на съда и в повечето случаи се съобразява с тях. От друга страна обаче той е много отбранителен и некооперативен в отношенията си с другия родител. Това обикновено се дължи на пасивен опит да го накаже за минала несправедливост. Активните отчуждители са склонни да приемат терапевтична помощ, когато техен проблем или проблем на тяхното дете не изчезва с времето и те ясно виждат това. Те са искрено загрижени за приспособяването на детето към развода и времето след него, но те самите трудно преодоляват собствената си болка и разочарование.

 • Обсебеният отчуждител

„Обичам детето си и ако съдът не може да го предпази от неговия баща насилник, аз ще го направя. Въпреки че той никога не го е насилвал, е просто въпрос на време да го направи. Детето се страхува от него. Ако не иска да го вижда, аз няма как да го накарам.“

Обсебеният отчуждител е родител, а понякога и родител на родителя (дядо или баба) с кауза – да привлече детето на своя страна и заедно с него да поведе кампания за разрушаване на „виновния“. За да бъде успешна кампанията, обсебеният отчуждител прехвърля своите вярвания и чувства върху детето, което започва да ги приема за свои. Това е процес, който отнема време, но децата, особено по- малките, са абсолютно безпомощни да разпознаят и избегнат. Обикновено започва още преди разводът да е приключил. Обсебеният отчуждител е ядосан, огорчен и се чувства предаден. Възможно е той наистина да е бил обект на вербално или физическо насилие, изневяра или финансова злоупотреба. Проблемът възниква когато тези чувства не могат да се излекуват и дори се засилват от факта, че заради общото дете, този родител е принуден да продължи връзка с човек, който презира и иска да премахне от живота си. Самият разговор и виждане на другия родител задвижва спомените от миналото и предизвиква омраза. Обсебеният родител е в капан, без да може да се оттегли или излекува.

 • Целта му е да разруши на всяка цена връзката на детето с другия родител
 • Детето твърди това, което обсебващият отчуждител казва , а не изразява своите собствени чувства към другия родител
 • Той, а в повечето случаи и детето не могат да дадат разумно обяснение за враждебността си. Никой, и най-вече съдът, не може да убеди обсебващия родител, че греши. Всеки, който опита, се възприема като враг.
 • Този родител често търси подкрепа от други членове на семейството (включително и от семейството на таргетирания родител) или приятели, които споделят неговото вярване, че е бил жертва на бившия партньор или на системата. Тези „подкрепящи“ лица често могат да бъдат видяни в съда като свидетели на страната на обсебващия отчуждител.
 • Този родител таи огромен гняв, защото смята, че е бил жертва на другия родител и вярва, че каквото и да му причини, то е заслужено и оправдано.
 • Неговото най-силно желание е съдът да постанови забрана за лични отношения на детето с другия родител и така да докаже, че е бил прав и „виновният“ заслужава наказание.
 • Той вярва изключително в каузата си и твърди, че защитава детето на всяка цена.

Терапията за такъв тип родители едва ли би имала желания ефект. В повечето случаи съдът и специалистите по ментално здраве са безпомощни. Относно детето, най- доброто решение би било ранно откриване на симптомите и превенция. А с децата, които вече са привлечени изцяло към каузата на отчуждителя, е нужно да се работи с години за преодоляване на нанесената травма.

По материали на divorcesource.com

Leave a Reply