Сертифицирани членове, преминали обучение по психосоматика:

 

Искра Желева – психология, психотерапия – сертификат №PSY001/2017

Тихомира Брункова Бориславова – психолог, логопед – сертификат №PSY002/2017

Екатерина Кадийска – консултант психосоматика – сертификат №PSY003/2017

Александър Панайотовсертификат №PSY004/2017

Олга Граменова – психотерапевт – сертификат №PSY005/2017

Джулия Дамбова – студент социални дейности – сертификат №PSY006/2017

Нонка Дончева – психология, консултиране, медиация – сертификат №PSY007/2017