Поведенчески анализ – обучение

АНАЛИЗИРАЙ МЕ – Тренинг за изграждане на умения за разчитане на поведението на хората около нас в ежедневието

Поведенческият анализ е научен подход, който съдържа в себе си принципите на бихейвиоризма. Той изучава индивида по поведението и езика. Поведенческият акт е отражение на психосоматични и културни особености и характеристики. Анализът на поведението на индивида може да се случи по три различни начина:
– чрез експериментално изследване на поведението;
– чрез анализ на поведението на индивида. Този процес изисква специфични познания, които биват прилагани в индивидуален, социален и културен контекст;
– чрез концептуален анализ на поведението, който е насочен към по-философски, исторически и методологически анализ на поведението.
Специалистът по поведенчески анализ изготвя индивидуален психопрофил, който включва индивидуални характеристики на индивида, особености на неговия характер и мислене, както и спецификата на поведението. Психопрофилът няма за цел да поставя диагноза, а да отрази индивидуалните различия и особеностите на личността и поведението с цел по-адекватно взимане на решения. Профилирането има своето място и в криминалистиката.

Описание:  AnalysingMinds организира работен тренинг за личностно профилиране и изграждане на умения за разчитане поведението на хората.

 

Тренингът е подходящ за:  журналисти, маркетинг специалисти, психолози, студенти, HR специалисти и др.

 

Сертификати –Всеки участник в тренинга ще получи сертификат за преминато обучение от AnalysingMinds.

Изисквания – предварително записване на admin@analysingminds.com  с трите имена, телефон за обратна връзка и активен e-mail

 

Описание на Тренинга:

Работният семинар се състои от 4 модула, концентрирани в различни области свързани с поведенческия анализ. Всеки модул ще се води от обучени специалист в областта. Обучението включва кратка лекционна част към всеки модул и работа в малки групи с цел изграждане на умения.

Модули:

  • МОДУЛ 3: Конфликтни ситуации и начини за разрешаването им
  • Как да разчитаме езика на тялото
  • Що е то емпатия
  • Как да се справим с манипулативните хора

 

МОДУЛ 4: Как да разпознавам “отровните” хора; как да общувам с тях

Манипулаторът, Нарцисистът и Психопатът

След преминато обучение всеки участник ще получи:

  • Сертификат от AnalysingMinds
  • Умения за разчитане поведението на хората в ежедневието
  • Разпознаване на различните характери и изграждане на стратегии за успешно общуване
  • Умения за излизане от конфликтни ситуации
  • Умения за разчитане езика на тялото при общуване
  • 20% отстъпка от всички продукти на AnalysingMinds

ГАЛИНА КАБАДЖОВА е доктор по психология и позитивен психотерапевт. Нейната частна практика се фокусира върху индивидуална фамилна терапия и личностното профилиране. Има предпочитания за работа с юноши, подрастващи, групи и криминално проявени лица. Галина Кабаджова е практикуващ хипнотерапевт и профайлър. Последните няколко години е била част от различни Европейски проекти, фокусирани върху младежката безработица и зависимостите. Тя специализира в работа с хора, преминаващи през проблеми във връзката и семейни такива, тревожност, депресия, стрес, промяна в начина на живот, траур и загуба, зависимости.

 

Предстоящи обучения през Април/Май 2018 год.

ПЛОВДИВ 28-29 Април – Как да анализираме езика на тялото /основен курс,  ПРОМОЦИОНАЛНА цена 120 лв/. За контакти и записвания Виолета Кузмова, Координатор на АМ за Пловдив: +359 889245554

ВАРНА 19-20 Май  Как да анализираме езика на тялото /основен курс, ПРОМОЦИОНАЛНА цена 120 лв/ За контакти Теодора Георгиева, Координато на АМ за Варна +359 889458680

Местата в групите са ограничени – минимум 10, максимум 15 човека

За повече информация и записване:

admin@analysingminds.com Моля посочете трите си имена, активен телефон и e-mail

Място в тренинга можете да си гарантирате само с мейл и плащане на депозит от 30 лв. по банков път или на място при посочените координатори:

Сметка:
IBAN: BG14RZBB91551007842527
BIC: BIC RZBBBGSF
Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК
Получател: „АНАЛАЙЗИНГ МАЙНДС” ЕООД
ЕИК: 204440853
Основание за плащане: Обучение ПА

AnalysingMinds организира и фирмени обучения и тиймбилдинги.

За повече информация: +359889126971