Език на тялото

АНАЛИЗИРАЙ МЕ – Тренинг за изграждане на умения за разчитане на поведението на хората около нас в ежедневието

Поведенческият анализ е научен подход, който съдържа в себе си принципите на бихейвиоризма. Той изучава индивида по поведението и езика. Поведенческият акт е отражение на психосоматични и културни особености и характеристики. Анализът на поведението на индивида може да се случи по три различни начина:
– чрез експериментално изследване на поведението;
– чрез анализ на поведението на индивида. Този процес изисква специфични познания, които биват прилагани в индивидуален, социален и културен контекст;
– чрез концептуален анализ на поведението, който е насочен към по-философски, исторически и методологически анализ на поведението.
Специалистът по поведенчески анализ изготвя индивидуален психопрофил, който включва индивидуални характеристики на индивида, особености на неговия характер и мислене, както и спецификата на поведението. Психопрофилът няма за цел да поставя диагноза, а да отрази индивидуалните различия и особеностите на личността и поведението с цел по-адекватно взимане на решения. Профилирането има своето място и в криминалистиката.

AnalysingMinds организира работни тренинги за личностно профилиране и изграждане на умения за разчитане поведението на хората.

Тренингът е подходящ за: журналисти, маркетинг специалисти, психолози, студенти, търговски представители, HR специалисти и др.

Описание на Тренинга:
Работният семинар се състои от 4 модула, концентрирани в различни области свързани с поведенческия анализ. Всеки модул ще се води от обучени специалист в областта. Обучението включва кратка лекционна част към всеки модул и работа в малки групи с цел изграждане на умения.

Модули:

МОДУЛ 1: Що е то анализ на поведението

МОДУЛ 2 и 3: Език на тялото.
– Как да разчитаме езика на тялото
– Що е то емпатия

МОДУЛ 4: Как да разпознавам „отровните“ хора; как да общувам с тях
Манипулаторът, Нарцисистът и Психопатът
Как да се справим с манипулативните хора

И в четирите модула са предвидени видеа и упражнения, които да демонстрират принципите на езика на тялото

След преминато обучение всеки участник ще получи:

Сертификат от AnalysingMinds
– Умения за разчитане поведението на хората в ежедневието
– Разпознаване на различните характери и изграждане на стратегии за успешно общуване
– Умения за излизане от конфликтни ситуации
– Умения за разчитане езика на тялото при общуване

ЛЕКТОРИ:

ГАЛИНА КАБАДЖОВА е доктор по психология и позитивен психотерапевт. Нейната частна практика се фокусира върху индивидуална фамилна терапия и личностното профилиране. Има предпочитания за работа с юноши, подрастващи, групи и криминално проявени лица. Галина Кабаджова е практикуващ хипнотерапевт и профайлър. Последните няколко години е била част от различни Европейски проекти, фокусирани върху младежката безработица и зависимостите. Тя специализира в работа с хора, преминаващи през проблеми във връзката и семейни такива, тревожност, депресия, стрес, промяна в начина на живот, траур и загуба, зависимости.

Сертификати –Всеки участник в тренинга ще получи сертификат за преминато обучение от AnalysingMinds.

Изисквания – предварително записване на admin@analysingminds.com с трите имена, телефон за обратна връзка и активен e-mail

AnalysingMinds организира и фирмени обучения и тиймбилдинги.

За повече информация: +359889126971